'Zorg en Veiligheid '

Werkzaamheden

Ik ben inzetbaar als interim-adviseur Openbare Orde en Veiligheid. Ook geef ik opleidingen en trainingen voor de crisisorganisatie. Mijn werkzaamheden betreffen:

Crisismanagement: Ik zorg voor het opzetten danwel beheren van de rampen- en crisisorganisatie, zowel de warme als koude fase. Meestal organiseer ik in overleg met de opdrachtgever voorafgaand een risicoscan om te zien welke maatregelen gewenst zijn.

Planvorming en bestuursadvisering: Gemeenten stellen iedere vier jaar een Integraal Veiligheidsplan op en een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Ik schrijf deze plannen en zorg voor ambtelijk en bestuurlijk draagvlak gedurende het proces.

Veiligheidsprojecten: Iedere gemeente heeft te maken met projecten waarin Veiligheid is vertegenwoordigd: Veilig Ondernemen, het Veiligheidshuis, Jongerenoverlast/Beke, Burgernet, Buurtbemiddeling, Evenementenbeleid etc. Ik heb veel ervaring opgedaan met de aansturing van dergelijke Integrale projecten.

Radicalisering en Verwarde Personen : Nieuwe thema’s waar gemeenten de komende jaren veel op moeten investeren. Dit vraagt een andere benadering zowel binnen de gemeentelijke organisatie (koppeling zorg en veiligheid) als naar buiten toe: de vorming van nieuwe netwerken in wijken en buurten. Ik stel plannen hiervoor op en organiseer nieuwe vormen van samenwerking.